Hra C-Game má ambiciózní cíl atraktivním způsobem představit cílové skupině žáků ve věku 12 až 14 let:

  • s více než 600 povoláními,

a pro každé z těchto povolání:

  • ukázku pracovních činností,
  • minimální úroveň vzdělání obvykle vyžadovanou od zaměstnavatelů,
  • příklady používaných pracovních nástrojů apod.

Hru lze hrát jak v individuálním režimu, tak pod vedením kariérového nebo výchovného poradce, učitele nebo rodiče (dále jen „facilitátor“), kteří mohou žáky hrou provázet, pomáhat nebo jim zadávat různé úkoly. Ke sledování postupu hráče je nutná registrace.

Pilotní ověřování hry již bylo ukončeno.

C-Game je volně dostupná, bezplatná aplikace umístěná na http://play.c-game.eu

.

Příběh a způsob hry C-Game

Hráč se stává starostou města, jehož jméno si sám zvolí, rozhoduje o jeho rozvoji, ovlivňuje, které instituce a firmy budou v městě působit, stejně jako počet obyvatel a jejich spokojenost.

V první úrovni hry je možno postavit 24 budov, které jsou umístěny na mapě. Mapa je větší než obrazovka běžného monitoru a lze s ní pohybovat stejně, jako s jinými mapami (stisknete a podržíte levé tlačítko myši).

Budova se postaví po stisknu tlačítka „Postav mě“ a zodpovězením jedné otázky. Zde, prosím, upozorněte žáky, aby odpovídali ČESTNĚ a že odpověď nemá vliv na to, zda se budova postaví nebo ne. Tyto otázky slouží ke zjištění profesní orientace žáka s využitím Hollandovy typologie profesních zájmů RIASEC, která je do hry zabudována.

Po kliku na postavenou budovu se otevře karta budovy s informacemi o dané budově a s přehledem pracovních pozic, které byly do budovy zařazeny. Na začátku jsou všechny pracovní pozice volné, tj. jedná se o volná pracovní místa, která jsou určena k obsazení. Záleží na hráči, která povolání se rozhodne obsadit a kdy to udělá.

Po kliku na „Info:“ u každého povolání se otevře karta povolání, která obsahuje základní informace o daném povolání, ukázku pěti pracovních činností, minimální požadavky na vzdělání, ukázku několika pracovních předmětů a příklady osobnostních požadavků a dovedností. Žákům, prosím, doporučte, aby si tyto informace přečetli.

Tlačítkem „Zpět do budovy“ se z karty povolání vrací zpět do karty budovy, kde lze začít obsazovat volná pracovní místa tlačítkem „Obsadit pracovní pozici“. Obsazování volného pracovního místa probíhá konverzací s virtuálním webovým portálem, který klade otázky, komentuje odpovědi a vybízí hráče k dalším krokům. Pro obsazení volného pracovního místa se odpovídá na několik otázek.  

Po postavení každé budovy se automaticky navyšuje počet obyvatel, stejně jako po obsazení pracovní pozice.

Populační růst není sám o sobě konečným cílem hry. Na levé straně obrazovky města je pod sebou 8 koleček s piktogramy, pod kterými se skrývá 8 ukazatelů funkčnosti města (zdravotnictví, administrativní služby, vzdělávání, doprava atd.). Po umístění kurzoru na jednotlivé ukazatele uvidíte, do jaké míry je daný indikátor naplněn postavením budov a obsazením pracovních pozic. Kliknete-li na kterýkoliv z 8 ukazatelů, otevře se seznam budov, které do něj byly zařazeny v dané úrovni hry. Kromě toho je i ve městě za názvem každé budovy symbol odpovídající jednomu z 8 ukazatelů.

V horní části obrazovky je vodorovná posuvná škála označená piktogramem hlaviček dívky a chlapce. Jsou na ní dvě číselné hodnoty. První je dosažený počet obyvatel hrou a druhá je počet obyvatel, který byl stanoven jako cílový pro danou úroveň hry.

Na škále označené smajlíkem je souhrnný ukazatel vycházející z hodnot výše uvedených 8 ukazatelů funkčnosti města. Vyjadřuje celkovou spokojenost obyvatel města. Jeho hodnota je uvedena v procentech.

Další škála označená červeno-bílým terčem znázorňuje úspěšnost obsazování pracovních pozic. Za každých 5 po sobě jdoucích správně vyplněných inzerátů se získává určitý bonus.

Škála s diamantem znázorňuje body za dosažené cíle (v hrách obvykle nazýváno anglicky „achievementy“), které se budou plnit až v druhé a třetí úrovni hry.

Úplně v pravém horním rohu se klikem na modré tlačítko se 3 vodorovnými proužky vstupuje do „nástěnky“, ve které je souhrn průběhu a výsledku hry.