Pokud se rozhodnete nám s pilotním ověřením C-Game pomoct, moc prosíme o dodržení doporučeného postupu pilotního ověření krok za krokem.

1) Příprava facilitátora před pilotováním
 • a) Facilitátor si otevře online C-Game, seznámí se hrou, vyzkouší postavit pár budov a obsadit pár povolání, prohlédne si všechny záložky apod.
 • b) Formulář č. 1: seznámí se s jeho obsahem, přizpůsobí si políčka na odpovědi nebo se rozhodne, jak jinak bude odpovědi od žáků zapisovat, vytiskne formulář 1x.
 • c) Formulář č. 2: vytiskne 2x.
 • d) Příprava pro vyplnění Formuláře č. 3 při vyplňování:

Online: Facilitátor připraví pro každého žáka lísteček se jménem žáka, s jeho unikátním kódem, který žák uvede do online formuláře, a s adresou online Formuláře č. 3,

Papír-tužka: Facilitátor vytiskne dva Formuláře č. 3 pro každého žáka a opatří je číselným kódem tak, aby měl pro každého žáka dva formuláře se stejným kódem.

2) Aktivity facilitátora v průběhu hodiny se žáky (ideálně v počítačové učebně)
 • a) Facilitátor vysvětlí účel Formuláře č. 3:

Účastníte se pilotního ověření hry a její tvůrce zajímá, do jaké míry má hra potenciál ovlivnit vaše rozhodování o volbě povolání. Z tohoto důvodu vás tvůrci hry žádají o vyplnění stejného formuláře před hrou a po hře. Za vyplnění předem děkují.

 • b) Facilitátor požádá žáky o vyplnění prvního Formuláře č. 3, který musí žáci vyplnit před hrou:

Online: Každý žák dostane lísteček s adresou online formuláře č. 3 a s číselným kódem, žáci dostanou pokyn k zaškrtnutí políčka PŘED HROU. Facilitátor dohlíží na vyplnění a odeslání.

Papír-tužka: Každý žák dostane jeden formulář č. 3 k vyplnění, žáci dostanou pokyn k zakroužkování, že bylo vyplňováno PŘED HROU. Facilitátor vybere vyplněné formuláře a zkontroluje je.

 • c) Facilitátor promítne hru na plátno, seznámí žáky se hrou, jejími kroky a prvky hry. Vysvětlí účel hry (dozvědět se co nejvíce o různých povoláních) a cíl pilotního testování (ověření mechanismu hry, intuitivního ovládání hry, srozumitelnosti úkolů, zábavnost hry apod.). Sdělí žákům, kolik minut mají na hru.
 • d) Požádá žáky o zapnutí počítačů a sdělí jim adresu hry / napíše ji na tabuli.
 • e) Chodí mezi lavicemi a pozoruje žáky při hře, odpovídá dotazy a zaznamenává si je do formuláře č. 1. Při nedostatku místa na odpovědi, zapisuje si odpovědi na zvláštní list papíru.
3) Aktivita facilitátora před vypnutím žákovských počítačů se hrou
 • a) Požádá žáky o pozornost, nechá kolovat a vyplnit Formulář č. 2, zkontroluje jej a uloží.
 • b) Dá žákům pokyn k vypnutí hry a pokud nevyplňují Formulář č. 3 elektronicky, tak i o vypnutí počítačů.
4) Aktivita facilitátora po vypnutí žákovských počítačů se hrou
 • a) Provede se žáky řízený skupinový rozhovor. Struktura tohoto rozhovoru je součástí Formuláře č. 1 pod bodem 8.
 • b) Odpovědi žáků během řízeného rozhovoru zapisuje do formuláře č. 1. Při nedostatku místa na odpovědi, zapisuje si odpovědi na zvláštní list papíru.
 • c) Po skončení skupinového rozhovoru moderátor požádá žáky, aby vyplnili druhý Formulář č. 3:

Online: Žáci vyplní stejný unikátní kód jako při prvním vyplnění formuláře č. 3. Žáci jsou požádání, aby zaškrtli políčko PO HŘE. Facilitátor dohlíží na vyplnění a odeslání formuláře.

Papír-tužka: Každý žák dostane druhý formulář č. 3 k vyplnění, žáci dostanou pokyn k zakroužkování, že bylo vyplňováno PO HŘE. Facilitátor vybere vyplněné formuláře a zkontroluje je.

5) Aktivita facilitátora po skončení hodiny
 • a) Doplní / vyplní formulář č. 1 v elektronické formě.
 • b) Doplní formulář č. 2 a podepíše jej.
 • c) Zkontroluje, že žáky vyplněné formuláře č. 3 (papír-tužka) lze spárovat (PŘED HROU, PO HŘE)  a že neobsahují žádná data, kterými by se dalo zjistit, který žák dotazníky vyplňoval.
 • d) Odešle všechny uvedené formuláře jedním z uvedených způsobů:

=> V papírové formě poštou na adresu: ZŠ a MŠ Starý Kolín, Mgr. Kristýna Třískalová, Kolínská 90, 281 23 Starý Kolín

=> V elektronické formě (ideálně pdf) na e-mail: zuzana.freibergova@gmail.com