Cílem projektu je vyvinout hru C-Game určenou žákům posledních ročníků základních škol, která je vhodným doplňkem vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

C-Game není v žádném případě nástrojem nahrazující kariérové​​ poradenství a konzultaci s kariérovým poradcem. Jediné, k čemu tato online hra má a bude sloužit je zábavnou formou pomoci žákům uvědomit si svou profesní orientaci a ovlivnit tak jejich budoucí kariérové rozhodování.

Jak napovídá název projektu hra C-Game odehrává ve virtuálním městě. Žáci ve městě postupně staví budovy, ve kterých sídlí různé podniky, instituce a organizace, které na svých stránkách inzerují volná pracovní místa. Stavěním budov a obsazováním volných pracovních míst se zvyšuje počet obyvatel jejich města. Během výstavby fiktivního města se žáci seznámí s různými povoláními, která by pro ně mohla být zajímavá, rozšíří si povědomí o trhu práce a jsou motivováni k přemýšlení o své budoucí kariérové cestě, se kterou souvisí volba studia po ukončení základní školy.

Během první úrovně hry žák dostává jednoduché otázky, ze kterých se v souladu s Hollandovou typologií osobnosti a pracovního prostředí postupně skládá jeho zájmový profil. Své odpovědi má žák možnost znovu projít a upravit. Pro zpřesnění RIASEC kódu lze využít obrázkový zájmový dotazník. Aktivity C-Game nabízejí hravou formu seznámení se se širokou škálou provolání.

C-Game je určena jak pro samostatné hraní doma, tak pro využití v hodinách posledních ročníků základních škol zaměřených na tematickou oblast Člověk a svět práce, v kariérovém poradenství a kariérovém vzdělávání.

Pilotní ověření prokázalo, že dobře vedená diskuse po hře a zpětná vazba je důležitější než hra samotná.

Při hraní hry ve školním prostředí se po hře od facilitátorů očekává diskuse se žáky o hře samotné, o povoláních, se kterými se během hry seznámili, o různých aspektech fungování města a o jejich zájmovém profilu, ve kterém se jim zobrazí jejich RIASEC kód z jejich odpovědí na kvíz 1. úrovně hry.

Součástí hry je sice základní vysvětlení Hollandovy typologie osobnosti a pracovního prostředí, nicméně facilitátoři by bez znalosti této typologie neměli s výsledkem zájmového profilu žáků pracovat, aby nedošlo k mylné interpretaci RIASEC kódu. Facilitátoři se o této typologii mohou dozvědět více v „Průvodci hrou C-Game pro facilitátory“ obsahující i několik návodů, jak se žáky pracovat.

C-Game poskytuje žákům hravou, interaktivní a poutavou formou vhled do světa práce a má ambici přispět k tomu, aby více přemýšleli nad svými životními a pracovními plány.

Základní informace jsou obsažené v průvodcích hrou:

Srdečně zveme výchovné a kariérové poradce, učitele a vedoucí zájmových kroužků na webináře, ve kterých vás seznámíme se všemi funkcemi hry, a s tím, jak poskytovat žákům zpětnou vazbu k výsledkům C-Game.