Τα ακόλουθα έντυπα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να συμπληρωθούν κατά την πιλοτική διαδικασία επικύρωσης και ανατροφοδότησης του c-game από τους μαθητές και τους συντονιστές (καθηγητές/γονείς κλπ).

Έντυπο Νο. 1: Έκθεση προόδου πιλοτικού προγράμματος C-Game

Το έντυπο προορίζεται για τους συντονιστές (καθηγητές/γονείς κλπ.) που διαχειρίζονται τη διαδικασία της πιλοτικής λειτουργίας. Ο/Η συντονιστής θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο σε κάθε ομαδική/ατομική χορήγηση που γίνεται σε μαθητές.

Κατεβάστε το έντυπο No. 1 – Print 1x for each group of pupils.

Έντυπο Νο. 2: Συμμετέχοντες στην πιλοτική λειτουργία του C-Game

Η κεφαλίδα της φόρμας συμπληρώνεται από τον συντονιστή. Οι μαθητές συμπληρώνουν χειρόγραφα μόνο το μικρό τους όνομα καθώς και τον αριθμό & ικανοποίηση των κατοίκων που πέτυχαν στο παιχνίδι.

The Form No 2 is used to document the number of pupils and facilitators involved (adults present). Student codes are not listed here. 

Κατεβάστε το έντυπο No. 2 – Print 1x for each group of pupils.

Έντυπο Νο 3: Επιλογή επαγγέλματος

Ο συντονιστής θα πρέπει να ζητήσει από τους μαθητές να συμπληρώσουν αυτό το ερωτηματολόγιο δύο φορές:

Η πρώτη φορά θα πρέπει να είναι πριν αρχίσουν να παίζουν για πρώτη φορά το παιχνίδι

Η δεύτερη φορά θα πρέπει να είναι αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Οι μαθητές θα μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο είτε σε χαρτί-μολύβι είτε διαδικτυακά.

Κατεβάστε το έντυπο No. 3 – Print 2x for each pupil.

Online έκδοση του έντυπου No. 3 :  Online Έντυπο Νο 3

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να διατηρηθεί η ανωνυμία και ταυτόχρονα η ανάγκη αντιστοίχισης των δύο ερωτηματολογίων που συμπλήρωσε ένας μαθητής, ο συντονιστής πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε μαθητής συμπληρώνει και τα δύο ερωτηματολόγια με τον ίδιο μοναδικό κωδικό.  This is valid for both printed and online Form No. 3.