Aktualizace statistik využívání C-Game je nyní zveřejňováno na stránkách Asociace výchovných poradců.

Do hry C-Game bylo od 1. února 2022 do 7. března 2023 zaznamenáno více než 18 tisíc vstupů. Většina hráčů vstoupila do hry jen jednou (62%), 15% vstoupilo dvakrát, 7% třikrát, 4% čtyřikrát a více krát 12% (mezi nimi jsou zejména partneři projektu, kteří průběžně hru zkoušeli). Z přiloženého grafu je patrný pozvolný náběh registrovaných aktivních hráčů od února 2022. Vidíme zde nepatrné zvýšení v červnu, strmý nárůst v září a pokračování přírůstku hráčů i po ukončení projektu 31. října 2022.

Srdečně zveme výchovné a kariérové poradce, učitele a vedoucí zájmových kroužků na webináře, ve kterých vás seznámíme se všemi funkcemi hry, a s tím, jak poskytovat žákům zpětnou vazbu k výsledkům C-Game.

Foto: Testování C-Game na Základní škole ve Starém Kolíně, 16.9.2022

Následující graf zachycuje počty žáků, kteří do C-Game vstupovali s žákovskými kódy, tj. pod vedením svého učitele, výchovného nebo kariérového poradce. I zde je patrné velké zapojení žáků do pilotního ověřování během září a října 2022. V listopadu po ukončení projektu se projevily naše diseminační aktivity, v nichž i nadále pokračujeme.

Aktivitě uživatelů naší hry se daří i stavět nová města. Za první rok jich bylo postaveno téměř sedm tisíc.