Srdečně zveme výchovné a kariérové poradce, učitele a vedoucí zájmových kroužků na webináře, ve kterých je seznámíme se všemi funkcemi hry, a s tím, jak poskytovat žákům zpětnou vazbu k výsledkům C-Game.

Webináře jsou určeny pro učitele, výchovné a kariérové poradce, vedoucí zájmových kroužků apod., kteří mají zájem:

 • seznámit se s C-Game a s jejím využitím ve výuce, v kariérovém poradenství a kariérovém vzdělávání,
 • založit si ve facilitátorském “back office” zkušební třídu, vložit žáky a vygenerovat jim žákovské kódy, aby nemuseli do hry vstupovat pod svými e-mailovými adresami,
 • mít přehled o průběhu hry každého žáka a přístup k výsledkům jejich odpovědí,
 • seznámit se s Hollandovou typologií osobnosti a pracovního prostředí.

Vyplněním přihlášky dáváte souhlas se zpracováním vložených údajů pro potřeby konání webinářů.

Průběžně se budeme snažit nabízet 3 termíny konání webinářů. Aktuální najdete v přihlášce 🙂

Webináře se konají, pokud se přihlásí MINIMÁLNĚ 4 ÚČASTNÍCI.

Přihlášení budou o zrušení akce informováni e-mailem večer před konáním akce.

Link na webináře: https://meet.google.com/pvp-txos-rez

Přihláška na webináře pro facilitátory C-Game

  1) Pracujete se žáky ve věku 12-15 let?
  .
  2) Termíny konání: Můžete se přihlásit na jeden nebo více z uvedených termínů. Link je zasílán cca 1 hodinu před konáním akce. Účast je zdarma. Webináře se konají od 10:00 do 11:00 hod.
  .
  9. května 2023 - Webinář o C-Game a facilitátorském "back office"
  .
  30. května 2023 - Webinář k Hollandově typologii osobnosti a pracovního prostředí
  .
  20. června 2023 - Webinář o C-Game a facilitátorském "back office"
  .
  3) Prosím, dokažte, že nejste robot a vypočtěte:

  Údaje poskytnuté tímto kontaktním formulářem budou využity výhradně pro administraci Vaší účasti na výše uvedených akcích a po jejich dokončení budou smazána.
  .

  Prezentace z webinářů