Παρακαλούμε, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία της πιλοτικής διαδικασίας.

1) Προετοιμασία του συντονιστή πριν από την πιλοτική λειτουργία
 • α) Ο συντονιστής ανοίγει το online παιχνίδι C-Game, εξοικειώνεται πρώτα ο ίδιος με το παιχνίδι, προσπαθεί να χτίσει μερικά κτίρια, να τοποθετήσει μερικούς εργαζομένους κ.λπ.
 • β) Έντυπο Νο. 1: Ο συντονιστής διαβάζει το περιεχόμενο, προσαρμόζει το μήκος των πλαισίων για τις απαντήσεις ή γράφει τις απαντήσεις από τους μαθητές: Το έντυπο πρέπει να εκτυπωθεί 1 φορά.
 • γ) Έντυπο Νο 2: Το έντυπο πρέπει να εκτυπωθεί 2 φορές.
 • δ) Το έντυπο Νο. 3 μπορεί να συμπληρωθεί από τους μαθητές είτε ηλεκτρονικά είτε με τη μορφή χαρτιού-μολυβιού

Σε περίπτωση χρήσης της online φόρμας Νο. 3: Ο/Η συντονιστής θα πρέπει να προετοιμάσει για κάθε μαθητή ένα μικρό κομμάτι χαρτί με το όνομα του μαθητή, το μοναδικό αριθμητικό κωδικό (κάτω από τον οποίο ο μαθητής θα συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο Νο. 3) και την ηλεκτρονική διεύθυνση της φόρμας Νο. 3.

Σε περίπτωση χρήσης χαρτιού-μολυβιού για το Έντυπο Νο. 3: Ο/Η συντονιστής θα πρέπει να εκτυπώσει δύο αντίγραφα των Εντύπων Νο. 3. ‘Εναν για κάθε μαθητή όπου θα υπάρχει ο μοναδικός αριθμητικός κωδικός. Όπως έχουμε αναφέρει, είναι απαραίτητο για κάθε μαθητή να συμπληρώσει και τα δύο Έντυπα Νο. 3 με τον ίδιο μοναδικό κωδικό.

2) Δραστηριότητες του συντονιστή κατά τη διάρκεια της πιλοτικής διαδικασίας
 • α) Ο/Η συντονιστής εξηγεί τη διαδικασία συμπλήρωσης του Έντυπου Νο. 3:
 • β) Ο/Η συντονιστής ζητά από τους μαθητές να συμπληρώσουν το πρώτο αντίγραφο της Φόρμας Νο. 3 πριν από το παιχνίδι:

Αν η διαδικασία γίνει διαδικτυακά: Κάθε μαθητής θα πρέπει να λάβει σε ένα κομμάτι χαρτί, την ηλεκτρονική διεύθυνση του διαδικτυακού εντύπου Νο. 3 και έναν μοναδικό αριθμητικό κωδικό. Σημαντικό είναι να οι μαθητές να τσεκάρουν το πλαίσιο στην ηλεκτρονική φόρμα που αφορά τη συμπλήρωση πριν ξεκινήσουν το παιχνίδι. Ο/Η συντονιστής θα πρέπει να επιβλέπει τη συμπλήρωση και την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας.

Αν η διαδικασία γίνει με χαρτί-μολύβι: Κάθε μαθητής θα πρέπει να λάβει ένα αντίγραφο του εντύπου Νο. 3.

 • γ) Ο/η συντονιστής, εισάγει τους μαθητές στο παιχνίδι, και αναφέρει διάφορα στοιχεία του παιχνιδιού. Εξηγεί τον σκοπό του παιχνιδιού (δηλ. να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για διάφορα επαγγέλματα) και τον στόχο της πιλοτικής δοκιμής.
 • δ) Ο συντονιστής ζητά από τους μαθητές να ανοίξουν τους υπολογιστές και τους λέει να πληκτρολογήσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση του παιχνιδιού.
 • ε) Ο/η συντονιστής κατα τη διάρκεια της διαδικασίας περπατά και παρατηρεί τους μαθητές ενώ απαντά σε διάφορες ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν και τις καταγράφει στο Έντυπο Νο. 1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετός χώρος για απαντήσεις, τις σημειώνει σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού.
3) Πριν απενεργοποιηθούν οι υπολογιστές των μαθητών με το παιχνίδι θα πρέπει:
 • Ο/η συντονιστής να είναι σίγουρος ότι έχει συμπληρωθεί το Έντυπο Νο. 2. και έπειτα ελέγχει τη φόρμα.
4) Αφού απενεργοποιηθούν οι υπολογιστές των μαθητών με το παιχνίδι θα πρέπει:
 • α) Ο/η συντονιστής να κάνει την ομαδικής/ατομική συνέντευξη που είναι μέρος του Εντύπου Νο. 1, σημείο 8.
 • β) Έπειτα καταγράφει τις απαντήσεις των μαθητών στο Έντυπο Νο. 1. Όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για απαντήσεις, καταγράφει τις απαντήσεις σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού.
 • γ) Μετά το τέλος της ομαδικής συνέντευξης, ο/η συντονιστής ζητά από τους μαθητές να συμπληρώσουν το δεύτερο Έντυπο Νο. 3

Αν γίνει η διαδικασία διαδικτυακά: Οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώνουν τον ίδιο μοναδικό κωδικό που έλαβαν όπως για τη συμπλήρωση του Έντυπο Νο. 3. Επίσης θα πρέπει να τσεκάρουν στη φόρμα το πλαίσιο που αφορά στη δεύτερη συμπλήρωση που γίνεται ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Ο/η συντονιστής επιβλέπει την ολοκλήρωση και την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας.

Αν γίνει η διαδικασία με χαρτί-μολύβι: Κάθε μαθητής θα λάβει ένα δεύτερο αντίγραφο του Έντυπου Νο. 3. και θα πρέπει να τσεκαριστεί στο χαρτί ότι η συμπλήρωση γίνεται ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.

5) Επίσης μετά τη διαδικασία θα πρέπει:
 • α) Να έχει συμπληρωθεί το Έντυπο Νο 1 σε ηλεκτρονική μορφή.
 • β) Να έχει συμπληρώνει το Έντυπο Νο 2 και να έχει υπογράφει.
 • γ) Να γίνει έλεγχος ότι στο συμπληρωμένο Έντυπο Νο. 3 (αν έχει γίνει με χαρτί-μολύβι) υπάρχουν δυο αντίτυπα ( ένα που έχει γίνει πριν και ένα που έχει γίνει μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού και επίσης ότι δεν περιέχονται δεδομένα στα οποία θα μπορούσαν να βρουν ποιος μαθητής συμπλήρωσε τα ερωτηματολόγια.
 • δ) Στέλνει όλες τις φόρμες με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

=> σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ISON Psychotechnika, Πύργος Απόλλων Λ. Ριανκούρ 64 Αμπελόκηποι, Αθήνα 11523

=> σε ηλεκτρονική μορφή (ιδανικά pdf) στο e-mail: avasilopoulos @ ison.gr