Проектът има за цел да разработи игра C-Game – кариерно ориентирана игра в град пълен с професии за учениците 12-14 години, които биха могли да ги заинтересуват, да разшири кръгозора им на пазара на труда и да ги насърчи да започнат да се ориентират в кариерата си още в ранна възраст, за да могат да изберат подходящия образователен път. Играта C-Game не е предназначена да замени професионалното ориентиране, но помага на учениците да осъзнаят своята професионална ориентация чрез игра, която да повлияе на бъдещия им избор на професия.

Играта ще бъде разположена във виртуален град, където учениците ще изпълняват задачи според един от 6-те сценария, които могат да изберат. Професиите ще бъдат разположени в подходящо изглеждащи сгради. Например в автомобилен завод ще има директор, чиновник, счетоводител, конструктор, технолог, работник, чистач, складов работник и др. C-Game ще съдържа база данни с повече от 600 професии, които, както и техните описания, ще отразяват тенденциите на Индустрия 4.0.

По време на играта ученикът ще извършва “скрита” самооценка на интересите въз основа на събиране на набор от предмети, които представляват работни инструменти, приспособления, работна среда, набор от глаголи / работни дейности и др. Системата ще запомни дейностите на ученика и след като получи достатъчно информация, ще му предложи професии, съответстващи на открития до момента профил на ученика. Тъй като на възраст 12-14 години повечето деца са далеч от сериозното мислене за бъдещата си работа, всички дейности ще бъдат в игрова форма.

Планира се учениците да подготвят поне 6 сценария, така че да могат да “играят” сами. В някои от етапите на играта ще им бъде поставена задача да консултират избрани въпроси с родител, учител, кариерен консултант, но също и с приятел или съученик. За фасилитаторите на C-Game (кариерни педагози, консултанти по кариерно ориентиране, младежки работници, родители и т.н.) ще има още 3 сценария, които ще насочват възрастните да стимулират учениците да изпълняват някои задачи, когато играят C-Game в група.

Кликнете върху снимката, за да видите доклада за напредъка на проекта, представен на Чешкия национален форум по кариерно ориентиране, Прага, 15.6.2021 г.