Има две препоръчителни опции за време за проверка при пилотното тестване на C-Game. Те се различават по това дали двата урока, необходими за пилотната проверка, следват един след друг. Независимо дали изберете вариант А (два последователни урока) или вариант Б (два урока с една седмица разлика), или решите да го организирате по друг начин, моля:

  • следвайте процедурата за попълване на формуляра,
  • позволете на учениците да играят поне 30 минути
  •  и запазете 20 минути за интервю с групата.

Вариант А: Два последователни урока

1-ви урок (45 минути)2-ри урок (45 минути)
МинутиактивностМинутиактивност
5Информация за проекта, играта
и целта на пилотната проверка
10Учениците играят сами на компютъра
10Попълване на 1-ви Формуляр № 35Попълване на Формуляр № 2
30Учениците играят сами на компютъра10Попълване на 2-ра форма № 3
20Group guided interview

Вариант Б: Два урока с интервал от една седмица

1-ви урок (45 минути)2-ри урок (45 минути)
МинутиактивностМинутиактивност
5Информация за проекта, играта и целта на пилотната проверка10Учениците играят само на компютъра
10Попълване на първи Формуляр № 35Попълване на Формуляр № 2: Учениците отчитат постигнатото удовлетворение и броя на жителите
25Учениците играят сами на компютъра10Попълване на втора форма № 3
5Попълване на формуляр № 220Групово интервю