Pro dokumentaci průběhu pilotního ověření a zpětné vazby od žáků a facilitátorů se používají následující formuláře, které jsou součástí tohoto dokumentu.

Formulář č. 1:   Zpráva o průběhu pilotního ověření C-Game

Formulář je určen pro facilitátory, kteří aktivně řídí průběh pilotního ověření. Facilitátor jej vyplňuje při každé skupinové akci se žáky.

Stáhněte si formulář č. 1 – Tisk 1x pro každou skupinu žáků.

Formulář č. 2:   Účastníci pilotního ověření C-Game

Hlavičku formuláře vyplňuje facilitátor. Žáci vyplňují rukou své křestní jméno, dosažený počet obyvatel a dosaženou spokojenost obyvatel. Formulář slouží k dokumentaci počtu zapojených žáků a facilitátorů (přítomných dospělých osob). Žákovské kódy se zde neuvádějí.

Stáhněte si formulář č. 2 – Tisk 1x pro každou skupinu žáků.

Formulář č. 3:   Moje volba povolání

O vyplnění tohoto dotazníku facilitátor požádá žáky dvakrát:

                          a) před vstupem do hry a

                          b) po ukončení hry.

Žáci mohou vyplňovat dotazník online nebo ve formě papír-tužka.

Formulář č. 3 pro tisk a vyplnění ručně Ke stažení formulář č. 3 – Tisk 2x pro každého žáka.

Online Formulář č. 3 je dostupný zde Online Formulář č. 3

Z důvodu zachování anonymity a současně nutnosti párování dotazníků musí facilitátor zajistit, aby v obou případech (tištěný nebo online Formulář č. 3) každý žák označil oba Formuláře č. 3 stejným kódem.