Nabízejí se zde dvě možnosti časového rozvržení pilotního ověření C-Game. Liší se v tom, zda na sebe dvě vyučovací hodiny, které jsou potřebné pro pilotní ověření, navazují nebo ne. Ať zvolíte variantu A (dvě po sobě jdoucí vyučovací hodiny) nebo variantu B (dvě vyučovací hodiny s odstupem jednoho týdne), nebo se rozhodnete zorganizovat ji jiným způsobem, prosíme:

  • dodržujte postup vyplňování formuláře,
  • umožněte žákům hrát alespoň 30 minut,
  • vyhraďte si 20 minut na skupinový řízený rozhovor.

Varianta A: Dvě po sobě jdoucí vyučovací hodiny

1. vyučovací hodina (45 minut)2. vyučovací hodina (45 minut)
MinutyAktivitaMinutyAktivita
5Informace o projektu, o hře a o cílech pilotního ověření10Samostatná hra žáků na počítači
10Vyplnění prvního formuláře č. 35Vyplnění formuláře č. 2
30Samostatná hra žáků na počítači10Vyplnění druhého formuláře č. 3
20Skupinový řízený rozhovor

Varianta B: Dvě vyučovací hodiny s odstupem jednoho týdne

1. vyučovací hodina (45 minut)2. vyučovací hodina (45 minut)
MinutesActivityMinutesActivity
5Informace o projektu, o hře a o cílech pilotního ověření10Samostatná hra žáků na počítači
10Vyplnění prvního formuláře č. 35Vyplnění formuláře č. 2
25Samostatná hra žáků na počítači10Vyplnění druhého formuláře č. 3
5Vyplnění formuláře č. 220Skupinový řízený rozhovor