Cieľom projektu je vyvinúť hru C-Game určenú pre žiakov posledných ročníkov základných škôl. Počas výstavby fiktívneho mesta sa žiaci zoznámia s rôznymi povolaniami, ktoré by pre nich mohli byť zaujímavé, rozšíria si povedomie o trhu práce a povzbudí ich to k premýšľaniu o svojej budúcej kariérovej ceste, s ktorou súvisí voľba štúdia po ukončení základnej školy.

C-Game nie je v žiadnom prípade nástrojom nahrádzajúci kariérové ​​poradenstvo a konzultácie s kariérovým poradcom. Jediné, k čomu táto online hra má a bude slúžiť, je zábavnou formou pomôcť žiakom uvedomiť si svoju profesijnú orientáciu a ovplyvniť tak ich budúce kariérové ​​rozhodovanie.

Ako napovedá názov projektu, hra C-Game sa odohráva vo virtuálnom meste. Žiaci si mesto postupne dopĺňajú rôznymi podnikmi, inštitúciami a organizáciami a obsadzovať v nich vypísané voľné pracovné miesta.

Počas hry žiak dostáva jednoduché kvízové otázky. Z odpovedí sa postupne skladá jeho záujmový profil. Po zhromaždení dostatočných informácií o záujme žiaka, mu systém bude ponúkať povolania zodpovedajúce jeho doteraz zistenému profilu. Pretože vo veku 12-14 rokov je väčšina detí ďaleko od vážneho premýšľania o svojej budúcej práci, všetky aktivity budú v hravej forme.

C-Game je určená ako pre samostatné hranie doma, tak pre využitie na hodinách posledných ročníkov základných škôl zameraných na tematickú oblasť Človek a svet práce. V niektorých fázach hry budú mať žiaci za úlohu konzultovať vybrané témy s rodičom, učiteľom, kariérnym poradcom, s kamarátom alebo spolužiakom.

Viac informácií sa dozviete v sprievodcoch hrou uvedených nižšie.