Pre zdokumentovanie priebehu pilotného testovania a spätnej väzby od žiakov a facilitátorov sa používajú nasledujúce formuláre, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu.

Formulár č. 1:   Správa o priebehu pilotného testovania C-Game

Formulár je určený pro facilitátorov, ktorí aktívne riadia priebeh pilotného testovania. Facilitátor ho vypĺňa pri každej skupinovej akcii so žiakmi.

Stiahnite si formulár č. 1

Formulár č. 2:   Účastníci pilotného testovania C-Game

Hlavičku formulára vypĺňa facilitátor. Žiaci vypĺňajú rukou svoje krstné meno,  dosiahnutý počet obyvateľov a dosiahnutú spokojnosť obyvateľov.

Stiahnite si formulár č. 2

Formulár č. 3:   Moja voľba povolania

O vyplnenie tohto dotazníka facilitátor požiada žiakov dvakrát:

                          a) pred vstupom do hry a

                          b) po ukončení hry.

Žiaci môžu vyplniť dotazník online alebo vo forme pero-papier.

Formulár č. 3 pre tlač a vyplnenie ručne Formulár č. 3 k stiahnutiu

Online dotazník je dostupný tu Online Formulár č. 3

Z dôvodu zachovania anonymity a súčasne nutnosti párovania dotazníkov musí facilitátor zaistiť, aby každý žiak vyplnil oba Formuláre č. 3 s rovnakým kódom alebo prezývkou.