Z dôvodu kontroly funkcií a užívateľského prostredia bude hra pilotne otestovaná.

Hra bude testovaná žiakmi vo veku 12-14 rokov a facilitátormi hry, ktorými môžu byť učitelia, výchovní a kariéroví poradcovia a pod.

Do pilotného testovania môžu byť zapojené školy z nižšie uvedených krajín. Neznamená to však, že ak sa nenachádzate v niektorej z nasledujúcich krajín, nemôžete sa testovania zúčastniť. Ak ovládate niektorý z uvedených jazykov, môžete byť jedným z našich pilotných účastníkov.

Môžete tiež skúsiť anglickú verziu hry:        https://test.c-game.cz/?lang=en

Termíny pilotného testovania budú závisieť od toho, kedy sa nám podarí hru dokončiť a interne ju odskúšať. Predpokladáme, že externé pilotné testovanie bude prebiehať od polovice marca do konca septembra 2022.

NOVÉ: Dotazník spätnej väzby pre všetkých, ktorí skúsili hrať C-Game: https://surveys.nvf.cz/index.php/533739?lang=sk

Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti s hrou C-Game prostredníctvom spätnoväzbového dotazníka. Vopred za to veľmi ďakujeme.

NOVÉ: Dotazník spätnej väzby pre facilitátorov so skúsenosťou so C-Game: https://surveys.nvf.cz/index.php/274762?lang=sk