Υπάρχουν δύο προτεινόμενες επιλογές που αφορούν τη χρονική διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος.

Είτε επιλέξετε την Επιλογή Α (δύο συνεχόμενα μαθήματα) είτε την Επιλογή Β (δύο μαθήματα με διαφορά μίας εβδομάδας), είτε αποφασίσετε να την οργανώσετε με άλλο τρόπο, παρακαλούμε όπως:

  • ακολουθήσετε τη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας,,
  • αφήσετε τους μαθητές να παίξουν το παιχνίδι για τουλάχιστον 30 λεπτά και
  • διενεργήστε την ομαδική/ατομική συνέντευξη για 20 λεπτά.

Επιλογή Α (δύο συνεχόμενα μαθήματα)

1ο μάθημα (45 λεπτά)2ο Μάθημα (45 λεπτά)
ΛεπτάΔραστηριότηταΛεπτάΔραστηριότητα
5Εισαγωγή και πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι10Τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι μόνα τους σε έναν υπολογιστή
10Συμπλήρωση για πρώτη φορά του εντύπου Νο. 035Συμπλήρωση του εντύπου No. 2
30Pupils play on the computer alone10Συμπλήρωση για δεύτερη φορά του εντύπου Νο. 03
20ομαδική/ατομική συνέντευξη

Επιλογή Β (δύο μαθήματα με διαφορά μίας εβδομάδας)

1ο μάθημα (45 λεπτά)2ο Μάθημα (45 λεπτά)
ΛεπτάΔραστηριότηταΛεπτάΔραστηριότητα
5Εισαγωγή και πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι 10Τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι μόνα τους στον υπολογιστή
10Συμπλήρωση για πρώτη φορά του εντύπου Νο. 035Συμπλήρωση του εντύπου No. 2
25Τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι μόνα τους στον υπολογιστή10Συμπλήρωση για δεύτερη φορά του εντύπου Νο. 03
5Συμπλήρωση του εντύπου No. 220ομαδική/ατομική συνέντευξη