Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του παιχνιδιού C-game θα υλοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή του με συμμετέχοντες μαθητές ηλικίας 12-14 ετών, τους καθηγητές τους, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού που ονομάζουμε «διευκολυντές».

Οι χώρες και οι γλώσσες στις οποίες θα γίνει η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος είναι:

There is also English version:        https://test.c-game.cz/?lang=en

Ακόμη και στην περίπτωση που δεν βρίσκεστε σε κάποια από τις προαναφερόμενες χώρες, αλλά μιλάτε κάποια από τις γλώσσες του παιχνιδιού, θα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή. Η έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί από τον Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022.

ΝΕΟ: Ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης για μαθητές που έχουν δοκιμάσει το C-Game: https://surveys.nvf.cz/index.php/533739?lang=el

Μοιραστείτε την εμπειρία σας στο C-Game μαζί μας μέσω του ερωτηματολογίου σχολίων. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

ΝΕΟ: Ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης για συντονιστές με εμπειρία στο C-Game: https://surveys.nvf.cz/index.php/274762?lang=el