Z dôvodu kontroly funkcií a užívateľského prostredia bude hra pilotne otestovaná.

Hra bude testovaná žiakmi vo veku 12-14 rokov a facilitátormi hry, ktorými môžu byť učitelia, výchovní a kariéroví poradcovia a pod.

Do pilotného testovania môžu byť zapojené školy z nižšie uvedených krajín. Neznamená to však, že ak sa nenachádzate v niektorej z nasledujúcich krajín, nemôžete sa testovania zúčastniť. Ak ovládate niektorý z uvedených jazykov, môžete byť jedným z našich pilotných účastníkov.

Môžete tiež skúsiť anglickú verziu hry:        https://test.c-game.cz/?lang=en

Termíny pilotného testovania budú závisieť od toho, kedy sa nám podarí hru dokončiť a interne ju odskúšať. Predpokladáme, že externé pilotné testovanie bude prebiehať od polovice marca 2022.


Pokiaľ máte záujem o účasť na pilotnom testovaní C-Game, môžete nám svoj záujem oznámiť vyplnením nasledujúceho kontaktného formulára. Akonáhle stanovíme termín a podmienky pilotného testovania, dáme vám e-mailom vedieť.

Kontaktný formulár pre vyjadrenie záujmu o účasť na pilotnom testovaní C-Game

  Uveďte vaše postavenie:

  .
  Označte jazyk, v ktorom sa chcete testovania zúčastniť:

  .

  Prosím, dokážte, že nie ste robot a vypočítajte:

  Údaje poskytnuté týmto kontaktným formulárom budú využité výhradne pre pilotné testovanie C-Game a po jeho dokončení, budú všetky dáta vymazané.