Z dôvodu kontroly funkcií a užívateľského prostredia bude hra pilotne overená.

Hra bude overovaná so žiakmi vo veku 12-14 rokov a s facilitátormi hry, ktorými môžu byť učitelia, výchovní a kariéroví poradcovia a pod.

Do pilotného overovania môžu byť zapojené školy z nižšie uvedených krajín. Neznamená to však, že ak sa nenachádzate v niektorej z nasledujúcich krajín, nemôžete sa overovania zúčastniť. Ak ovládate niektorý z uvedených jazykov, môžete byť jedným z našich pilotných účastníkov.

 • BULHARSKO – bulharský jazyk
 • ČESKÁ REPUBLIKA – český jazyk
 • GRÉCKO – grécky jazyk
 • SLOVENSKO – slovenský jazyk

Termíny pilotného overovania budú závisieť od toho, kedy sa nám podarí hru dokončiť a interne ju odskúšať. Predpokladáme, že externé pilotné overovanie bude prebiehať do marca 2022.

Pokiaľ máte záujem o účasť na pilotnom overovaní C-Game, môžete nám svoj záujem oznámiť vyplnením nasledujúceho kontaktného formulára. Akonáhle stanovíme termín a podmienky pilotného overovania, dáme vám e-mailom vedieť.


Kontaktný formulár pre vyjadrenie záujmu o účasť na pilotnom overovaní C-Game

  Uveďte vaše postavenie:

  .
  Označte jazyk, v ktorom sa chcete zúčastniť:

  .

  Prosím, dokážte, že nie ste robot a vypočítajte:

  Údaje poskytnuté týmto kontaktným formulárom budú využité výhradne pre pilotné overovanie C-Game a po jeho dokončení, budú všetky dáta vymazané.