Do hry C-Game bylo od února 2022 do 18.1.2023 zaznamenáno více než 15 tisíc vstupů. Většina hráčů vstoupila do hry jen jednou (62%), 15% vstoupilo dvakrát, 7% třikrát, 4% čtyřikrát a více krát 12% (mezi nimi jsou zejména partneři projektu, kteří průběžně hru zkoušeli). Z přiloženého grafu je patrný pozvolný náběh registrovaných aktivních hráčů od února 2022. Vidíme zde nepatrné zvýšení v červnu, strmý nárůst v září a pokračování přírůstku hráčů v říjnu i po skončení pilotního testování začátkem října 2022.

Srdečně zveme výchovné a kariérové poradce, učitele a vedoucí zájmových kroužků na webináře, ve kterých vás seznámíme se všemi funkcemi hry, a s tím, jak poskytovat žákům zpětnou vazbu k výsledkům C-Game.

Foto: Testování C-Game na Základní škole ve Starém Kolíně, 16.9.2022

Následující graf zachycuje, jak do C-Game vstupovali žáci s žákovskými kódy, tj. pod vedením svého učitele, výchovného nebo kariérového poradce. I zde je patrné velké zapojení žáků do pilotního ověřování během září a října 2022. V listopadu po ukončení projektu se projevily naše diseminační aktivity. Nicméně jsme rádi, že se hra využívala sice již v menší míře i v prosinci a v lednu 2023.