Z důvodu kontroly funkcí a uživatelského prostředí bude hra pilotně ověřena.

Hra bude ověřována s žáky ve věku 12–14 let a s facilitátory hry, kterými mohou být učitelé, výchovní a kariéroví poradci apod.

Do pilotního ověření mohou být zapojeny školy z následujících zemí. Neznamená to ovšem, že pokud se nenacházíte v některé z následujících zemí, nemůžete se ověřování zúčastnit. Pokud umíte některých z uvedených jazyků, můžete být součástí našich pilotních účastníků.

Můžete také zkusit anglickou verzi hry:        https://test.c-game.cz/?lang=en

Termíny pilotování budou záviset na tom, kdy se nám podaří hru dokončit a interně ji odzkoušet. Předpokládáme, že externí pilotní ověřování bude probíhat od března 2022. S průběhem pilotního ověření se můžete seznámit zde:


Pokud máte zájem o účast na pilotním ověření C-Game, můžete nám svůj zájem sdělit vyplněním následujícího kontaktního formuláře. Jakmile budeme vědět datum a podmínky zahájení pilotního běhu, dáme vám e-mailem vědět.

Kontaktní formulář pro vyjádření zájmu o účast na pilotování C-Game

  Uveďte vaše postavení:

  .
  Označte jazyk, ve kterém se chcete pilotního ověření účastnit:

  .

  Prosím, dokažte, že nejste robot a vypočtěte:

  Údaje poskytnuté tímto kontaktním formulářem budou využity výhradně pro pilotování C-Game a po jeho dokončení budou všechna data vymazána.
  .